Lopuhi online dating Single stadt hamburg

însă apostolii căutau un loc de rugăciune pentru a ţine cultul zilei Domnului, ziua Sabatului.

Dar, fiind o colonie romană, ar fi putut să meargă la templul respectiv în ziua întâi a săptămânii, ziua soarelui, dacă ar fi adevărat ce se spune de către unii, că apostolii respectau ziua întâi a săptămânii.

(Legea lui Moise cuprindea Legea jertfelor pentru păcate care simboliza jertfa supremă a Domnului Hristos).

După citirea Legii şi a Proorocilor, fruntaşii sinagogii au trimis să le zică: ‘Fraţilor, dacă aveţi un cuvânt de îndemn pentru norod, vorbiţi.’ Pavel s-a sculat, a făcut semn cu mâna, şi a zis: „Bărbaţi israeliţi şi voi care vă temeţi de Dumnezeu, ascultaţi! în concluzie, a spus: „Să ştiţi dar, fraţilor, că în El vi se vesteşte iertarea păcatelor; şi oricine crede, este iertat prin El de toate lucrurile de care n-aţi putut fi iertaţi prin legea lui Moise.” (Faptele Apostolilor –39).

Este interesant să aflăm cât timp a rămas apostolul Pavel în Corint, şi ce a făcut el acolo în această perioadă. Scriptura răspunde: „Şi, fiindcă avea acelaşi meşteşug, a rămas la ei, şi lucra: meseria lor era facerea corturilor.” (vers. Zi de zi, în fiecare săptămână lucra, iar în ziua a şaptea, sâmbăta, se odihnea conform poruncii, luând parte la serviciul divin din Sabat, ocazie cu care predica Evanghelia şi câştiga suflete pentru hristos.

Acolo a găsit pe un Iudeu numit Acuila, de neam din Pont, venit de curând din Italia cu nevastă-sa Priscila, deoarece Claudiu poruncise ca toţi Iudeii să plece din Roma. Şi, fiindcă avea acelaşi meşteşug, a rămas la ei, şi lucrau: meseria lor era facerea corturilor.” (Faptele Apostolilor 18:1–3). Scriptura răspunde: „Pavel vorbea în sinagogă în fiecare zi de Sabat, şi îndupleca pe Iudei şi pe Greci.” (vers. Apostolul Pavel a rămas deci în Corint un an şi şase luni.

în ziua Sabatului, au intrat în sinagogă şi au şezut jos. Apostolul le-a vorbit despre profeţiile din Vechiul Testament referitoare la venirea lui Hristos, urmărind să le dovedească împlinirea lor în persoana Domnului Hristos, care a suferit, a murit şi a înviat.

‘Şi acest Hristos pe care vi-L vestesc eu’, spunea el, ‘este Hristosul’. Valabilitatea Legii morale şi mplinirea legii ceremoniale prin moartea Domnului Hristos13. Legea morală a celor zece porunci din Vechiul Testament cu Sabatul poruncii a patra a rămas valabilă şi n Noul Testament, după moartea Domnului Hristos14. După ce a fost botezată, ea şi casa ei, ne-au rugat şi ne-a zis: ‘Dacă mă socotiţi credincioasă Domnului, intraţi şi rămâneţi în casa mea.’ Şi ne-a silit să intrăm.” (Faptele Apostolilor –15). Domnul i-a deschis inima, ca să ia aminte la ce le spunea Pavel. Printre altele, i-a îndemnat să fie credincioşi şi darnici, ajutând pe cei săraci. Mai departe citim: „Aici a rămas un an şi şase luni şi învăţa printre corinteni Cuvântul lui Dumnezeu”. Făcând un mic calcul, într-un an şi şase luni sunt 78 de săptămâni, deci tot atâtea sâmbete pe care Pavel, împreună cu credincioşii creştini, le-a ţinut ca zile sfinte de sărbătoare.Şi aici în Corint, ca şi în celelalte părţi, Apostolul Pavel a câştigat suflete pentru Hristos şi a întemeiat o comunitate creştină, căreia mai târziu i-a scris două epistole.

Search for lopuhi online dating:

lopuhi online dating-78lopuhi online dating-6lopuhi online dating-2lopuhi online dating-81

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

One thought on “lopuhi online dating”